Nábřeží sochařů v Hradci Králové

součást programu prestižních akcí "Calendarium regina"

pořádá: ................. Občanské sdružení hořické sochařské symposium Doručovací adresa: ........... Wonkova 340, 500 02 Hradec Králové sídlo sdružení: ......................................................... Luční 1984, 508 01 Hořice mail: info@symposiumhorice.cz / web: www.symposiumhorice.cz

694x422-uvod